selavii Luomu Seppo kannattaa kaikkea hyvää

Kaivostoiminta Suomessa järjestettävä uusiksi!

 

Talvivaaran jälkeen seuraavana "katastrofina" on esille nousemassa Brittiläisomisteisen ( Fennoscandian Resources) malmiyhtiön kaavailema hanke Heinäveden Kohmansaloon. Fennoscandian Resources louhisi grafiittia sähköautojen ja aurinkopaneelien akkuihin alueelta, joka on erittäin lähellä jo aijemmin paljon esillä ollutta Palokin koskea ja koko Järvi-Saimaan yläpäässä.

En ole mikään viherpiipertäjä, enkä vastusta kaivostoimintaa jos sitä harjoitettaisiin järkevästi ja pilaamatta puhdasta luontoamme tarpeettomasti. Nyt täytyy kuitenkin taas osallistua ja toivoa, että Suomalainen saunoja, sekä järviluonnosta tykkäävä olisi samoilla linjoilla.

Brittiläisomisteinen malmiyhtiö haluaisi perustaa grafiittikaivoksen Heinäveden Kohmansaloon vain parin kilometrin päähän Saimaasta. On tietenkin itsestään selvää, että kaivostoiminta tulisi vaikuttamaan koko Saimaan alapuoliseen vesistöön tavalla tai toisella. Vakuuttelut ympäristölupien noudattamisista ovat tietenkin vain pelkkää puhetta, kuten Sotkamo on sen osoittanut.

Muutama huomautus lienee paikallaan ennen kuin asiasta aletaan kiistelemään.

1. Jos ja kun vanhat merkit pitävät paikkansa, niin lobbareilta ei lopu esitykset ja ennakkonäytöt siitä, kuinka varmasti yhtiö kaivostoimintansa toteuttaa ilman minkäänlaista ympäristöhaittaa.

2. Valtio ja kaiken maailman yrityshautomot, sekä kunnan päättäjät ovat mitä ilmeisemmin kannattamassa hanketta vedoten työllisyyteen ja tulojen saamiseen.

3. Missään vaiheessa ei esille tuoda kaivoksen ja Saimaan järvilohen elvytystoimia, eikä sitä kuinka laajalle kaivostoiminnan haitat ilmenesivät alapuolisen Saimaan alueella.

Julkisuudessa on jo kerrottu (lobbareiden taholta), että alueella tehdään ympäristövaikutusten arviointiselvitystä, jonka tarkoituksena on kartoittaa ennalta hankkeen vaikutukset ympäristöön. Samalla selviää myös se, löytyykö alueelta suojeltuja lajeja kuten vaikkapa liito-oravaa, viitasammakkoa tai maakotkaa- ei sanaakaan äärettömän uhanalaiseksi luokitellusta Saimaan järvilohesta!

Palokin kosket ovat tuon kaivoshankkeen keskipisteestä vain n. 2 km. päässä. Palokin kosket ovat tällä hetkellä valjastettu melko pienellä voimalalla ja omistajana on PKS. Palokin voimalaitoksen purkamisesta ja Saimaan järvilohen luontaisten kutupaikkojen kunnostamisesta on vireillä useita hankkeita. Palokin reitin avaaminen luontaisen järvitaimenen- ja lohen synnynsijoilleen avaisi samalla myös Palokin yläpuolisella alueella n. 20 ha. luonnontilaista kutualuetta myös Vaikkojoella, jota ei vielä ole pilattu.

Kysymyksessä on hyvin merkittävä hanke, mikäli haluamme huomioida kaikki vaikutuspiiriin kuuluvat. Pelkästään Saimaan rannoilla asukkaat, yrittäjät ja mökkiläiset muodostavat n. 300 000 ihmisen ryhmän. Nykyisten elinkeinon harjoittajien määrä liikkuu n. 15000 yksikön lukemissa, kun huomioidaan matkailun ja kalastukseen liittyvät toiminnat. Näitä palveluita käytetään miljoonia kertoja vuodessa.

Lähtökohtaisesti "on järkyttävää, että tällaista toimintaa suunnitellaan näin lähelle maailman kirkkaimpia ja puhtaimpia vesiä"- totesi ihan tavallinen mökkiläinen Heivävedeltä ja ken ymmärtää, niin melko helposti voi samaistua.

Fennoscandian Resources on brittiläisen Beowulf Miningin suomalainen tytäryhtiö, ja osa Vaasaan synnytettävää akkutehdashankkeen yhteistyöverkostoa. Verkostoon kuuluvat muun muassa Harjavallassa toimiva Norilsk Nikel sekä Talvivaaran yhteydestä kuuluisaksi tullut, nikkeliä tuottava Terrafame Oy. 

Tämä on vain oma mielipiteeni, mutta kuullessani sanan Terrafame en voi välttyä ajatukselta ja yhdistämiseltä siltä, että Suomen valtio omistaa Terrafame Oy:sta noin 71 prosenttia Suomen Malmijalostus Oy:n (entinen Terrafame Group Oy) kautta ja hankkeen takana olisi melkoinen tuki silläkin ehdolla, että luontoamme pilattaisiin kaikesta välittämättä. Terrafame osti kaivostoimintaa aiemmin pyörittäneen Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä sen liiketoiminnan ja omaisuuden 2015.

Heinäveden kunta aikoo ottaa kaivoshankkeeseen kantaa siinä vaiheessa, kun yhtiö hakee kaivoslupaa. Hanketta ei olla toistaiseksi käsitelty kunnan hallinnossa tai päätöksenteossa. Vt. kunnanjohtaja Maarika Kasonen kiittelee ( jo nyt kiittelee ) yhtiötä hyvästä tiedottamisesta. Yhtiö on pitänyt eri vaiheissa useita tiedotustilaisuuksia Heinävedellä. Ainakin osa alueella asuvista vakituisista ja vapaa-ajan asukkaista on eri linjoilla ja vastustajat eivät uskalla esiintyä omilla nimillään vastakkainasettelun pelossa. Mistä tällainen kertoo? En ala väittämään, mutta itse uskallan ja omalla nimelläni.

Voin kertoa näin Polvijärveläisenä, että muutama vuosi sitten Kylylnlahti Copper (nykyisin Boliden) kaivoshankkeen tuottamat eurot kuparikaivoksesta kunnalle ovat itikan pissi valtameressä. Tämä ei tietenkään ole pelkästään kunnan typeryyttä, vaan valtion kaivostoiminnan leväperäisestä politiikasta johtuvaa. Raha virtaa ulkomaille meidän omistamastamme maaperästä ja sen mineraaleista. Tällä pienellä paikkakunnalle tai valtioon jääneellä rahalla maksamme toiminnan päätyttyä ympäristöhaitat, jos edes riittää. Idiootit!

Heinäveden kaivoshankkeen tiedottamisessa on ollut merkittäviä puutteita. Mitä ilmeisemmin nämä eivät voi johtua siitä, ettei tiedotusvelvollisella olisi ollut tietoa hankkeesta, vaan siitä, ettei ole ollut halua. Jos vaikutuspiiriin kuluvien asukkaiden korviin kantautuu tieto vasta naapureilta, niin on syytä kysyä miksi näin on päässyt käymään?

Vaikka tämä kaivos ei olisi yhtä suuri kuin Talvivaara, niin kyllä silläkin kokoa on, pari järveä tyhjennetään sen alta pois. Kaivostoiminnan jätevedet tulevat laskemaan suoraan Heinäveden reitille ja sitä kautta Saimaaseen. Parhaat grafiittiesiintymät on löydetty Aitolammen alueelta. Lampi on nimestään huolimatta järvi, joka laskee suoraan Saimaaseen ja mikäli hivenenkään halutaan muistella Talvivaaraa, niin jokainen voi itse tehdä päätelmiä kuinka kaivostoiminnan jätevedet luvataan käsitellä ja ohjata. Loppumaksajakin tälle katastrofille tiedetään kaikista kauniista puheista huolimatta.

Lobbaus on tätä päivää. Kaivosyhtiön taholta on annettu ymmärtää, että maanomistajat saavat maastaan lunastuksen yhteydessä kovan hinnan. Erään osaisen mukaan korvaus on naurettava kun huomioi ne tuhot, mitä kaivoksen tulo saa alueen luonnossa aikaan. - "Täällä on maailman puhtain luonto, ja vesi on juomakelpoista. Sitä ei voi rahalla korvata" vastaa eräs osallinen. Ja näinhän se on.

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että aijemmat sekä nykyiset hallituksemme ja päättäjämme ovat toteuttaneet kansallisesti vastuutonta politiikkaa luovuttamalla ulkomaisille kaivosyhtiöille raapia voitot, vaikka työvoima ja osaaminen on kotimaista. Minusta on käsittämätöntä, että suomalainen kaivososaaminen hyödynnetään pelkästään työllisyyteen perustuen. Suomessa on kaivosteollisuuden osaaminen ja työvoimatarjonta sillä tasolla, ettei kukaan ulkomaalainen yritys toisi tänne omaa osaamistaan tai työvoimaa, ellei päättäjämme olisi niin typeriä!

Valtion ja päättäjien tulisi nähdä virheensä. Kaivoslakiin tulisi ihan ensimmäisenä kirjata laki siitä, että maaperällämme kaivostoimintaa voi harjoittaa vain Suomalainen yritys ilman mitään ulkomaalaisten kikkailuja. Kyllä se maailmalla puuttuva mineraali käy kaupaksi aina kun on kysyntää ja voitot kasvattaisivat kansantaloutta.

Heinäveden kaivoshankkeesta -Saimaan pilaamisesta tulee varmasti jatkossakin puheenvuoroa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

9Suosittele

9 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän KariHaapakangas kuva
Kari Haapakangas

Sotkamossa on muuten toinenkin toimiva kaivos, Lahnaslammen mineraalikaivos Vuokatin lähistöllä. Siitä, kuten useimmista Suomen kaivoksista ei liiku ympäristökatastrofiuutisia edes huhuina. Toivokaamme ja varmistakaamme tulevan kaivoksen noudattavan näiden kaivosten esimerkkiä eikä pahamaineisen Talvivaaran.

Muuten, kyllä ympäristövaikutusten arviointiprosessissa pyritään huomioimaan kaikki vaikutukset ympäristölle ja luonnolle, ei vain mainitsemiesi "direktiivilajien" osalta. YVAn yksi tarkoitus on myös kuunnella paikallisten tai muuten asiasta kiinnostuneiden näkökantoja. Kannattaa siis ehdottomasti osallistua tuleviin yleisötilaisuuksiin sekä jättää oma lausuntonsa/mielipiteensä asiaa valtion (kansalaisten) puolesta käsittelevälle yhteysviranomaiselle.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Heinäveden YVA:aa tekee Pöyry Oy, sama joka teki Talvivaaran YVA:n ja joka YVA, kuten kaikki tiedämme, osoittautui paikkansapitämättömäksi.

Fennoscvandian Resources on yhden miehen yhtiö (Rasmus Blomqvist) joka toimi naantalilaisesta myynnissä olevasta omakotitalosta käsin. Samanlaisia ovat Blomqvistin Atlas sekä Fennoscandian Investment = ei pääomaa muutamaa tonnia enempää, toiminta jopa 100 % tappiollista.

Beowulff osti Fennoscandian mutta Beowulffkaan ei ole kaivosyhtiö vaan muutaman tyypin malminetsintäyhtiö, jolla silläkään ei ole pääomaa.

Tietonsa nämä "etsijät" ovat ottamaan valtion rahoittaman GTK:n raporteista.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

1#
Aina kun valtio omistaa osan tai kokonaan tai on runsaasti tukia ja avustuksia tai on jotenkin muuten mukana pitää varoituskellojen ruveta soimaan !!!
Kun myrkkyputket laitetaan järviin tai meriin, eikä toisinpäin, tai kun vaarallisia jätteitä hävitetään levittämällä luontoon ollaan ympäristöasioissa luola-asumisen tasolla.
Nimenomaan kun valtio on mukana jollain tavoin lakeja ja asetuksia ei tarvitse noudattaa tai niitä voi helposti kiertää tai muuttaa.

Käyttäjän riikkasoyring kuva
Riikka Söyring

Ei valtio tässä tosiaan auta, koska "Suomi hakee kärkipaikkaa Euroopan akkumarkkinoilla" https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-h...

Siellä on klusterina kaikki ympäristötuholaiset Talvivaarasta alkaen.

--------
Lueskelin tuossa juuri taannoin erään Suomessa 1923 (!) toimintansa lakkauttaneen kaivoksen historiikkia. Valtio kunnosti sitä 2000-luvun alussa isohkolla rahalla mutta se pentele vuotaa edelleen p*kaa vesistöön.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

-Maksimaaliset verotuotot
-Vahva työllistävä vaikutus
-Minimimaaliset tai ei ollenkaan ympäristövaikutuksia

Samat argumentit toistuvat kaikissa isommissa hankkeissa. Mm. tuulivoimaloiden hankesuunnitelmissa nuo ovat vakiotekstiä, näköjään myös kaivosten.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

25 vuotta olen kysynyt ympäristöministereiltä, muutama on vastannut mutta yksikään ei siihen mitä olen kysynyt.
Mitenhän ne verotuotot ja työllistäminen on jos kaikki plussat ja miinukset otetaan huomioon, ympäristövahinkoja ei tietenkään ole koska niitä ei oteta millään tavalla huomioon.

Käyttäjän JuhaKinnunen kuva
Juha Kinnunen

Olen samma mieltä siitä, että kaivostulojen siirtyminen monikansallisten yhtiöiden kautta veroparatiiseihin ei ole hyvä asia. Kuten sanot, Terrafame Oy:stä valtio omistaa 71 %. Se ei ole siis monikansallinen yhtiö vaan siinä olemme me enemmistöomistajina. Tulkitsenko oikein, että suhtaudut siihenkin nuivasti? Olisiko yksityisesti omistettu suomalainen yritys ainoa oikea toimija?

Terrafamella ei ole valtion siunausta luonnon pilaamiselle. En väitä, että sanot tuossa tällaista, mutta sellaisenkin tulkinnan voisi joku tehdä. Päin vastoin, ympäristöasiat on laitettu Talvivaaran jäljiltä paljon parempaan kuntoon. Siitä voi väitellä ovatko ne riittävän hyvällä tolalla. Joillekin ei mikäään riitä.

Käyttäjän lassinpalsta kuva
Lauri Turpeinen

”Terrafamella ei ole valtion siunausta luonnon pilaamiselle. ”
Minä väitän että on aina tarpeen mukaan jos valtio on jotenkin mukana.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Lakia saa rikkoa, kun konsultit hoitaa homman! Samat konsultit asialla myös kaivoksilla kuin murskaamoilla ja louhimoilla.

Luonto tuhotaan ja lupiin riittää vain louhijan esittämä konsultin perätön paperi haitattomuudesta, vaikka asutus todellisuudessa joutuu kohtuuttoman melun, pölyn, tärinän kohteeksi.

Louhosten naapurustossa asuvat ihmiset ovat jo vuosikymmeniä kärsineet räjäytyshaitoista ja olleet vailla perustuslain takaamaa suojaa ja turvaa.
Me asukkaat joudumme silmätysten näkemään ja kokemaan konsulttien toiminnan ja korruption. Olemme vuosikymmeniä kärsineet räjäytyshaitoista ja olleet vailla perustuslain takaamaa suojaa ja turvaa.

Seismologian laitoksella mitataan maanjäristyksiin verrattavia tärinöitä louhimoiden räjäytyksien vuoksi. Louhimoiden ja murskaamoiden laittoman toiminnan vuoksi kilometrien päässä talot särkyvät, mutta poliisi ei tutki. Viranomaisia ei saa paikalle, vaikka seismologian laitoksellakin luullaan ensin maanjäristykseksi:

http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/maa-jarisi-jaali...

Oulun puolessa tapahtunut räjäytystyö osoittaa, mitä toiminta on todellisuudessa ja miksi lupahakemuksissa salataan räjäytystoiminta ja siihen liittyvä lainsäädäntö. Räjäytykset todellakin vavisuttavat taloja kilometrien päässä ja ovat maanjäristyksiin verrattavissa kuten seismologian mittauksetkin osoittavat.

Räjähdys havaittiin poikkeuksellisen voimakkaana myös Helsingin yliopiston Seismologian Insitituutin mittauksissa, jossa sen voimakkuudeksi kirjattiin 1.6 magnitudia. Maanantai-illan räjähdys oli kuitenkin selvästi tavanomaista suurempi. Alkuvaiheissa pidettiin mahdollisena myös sitä, että järinä olisi aiheutunut maanjäristyksestä.

Kotka: Petäjäsuon maan järähdys johtui räjäytyksestä louhosalueella. www.kymensanomat.fi/Online/2015/04/27/.../20151714/4

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Samoin onnettomuusvaaran mahdollisuus on otettava huomioon kaavoituksessa kaivosta perustettaessa. Tämä jätetään huomioimatta kylläkin kaivostoiminnassakin.

Seveso-II- direktiivin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus on Suomessa saatettu voimaan kemikaali- ja maakäyttö- ja rakennuslain säädännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Maakäyttö ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö.

Talvivaara ja monet muut kaivokset ovat osoittaneet, että turvallisuus ja lakien noudattaminen ei ole tärkeintä.

Ihmisten perustuslaillisia oikeuksia rikotaan avoimesti!

Näinhän se menee; Suomalaisen käytännön mukaan ympäristöluvat myönnetään hakijan toimittamien tietojen perusteella. Mitään omia selvityksiä viranomaiset eivät tee.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/16/kaivosten...

Australialainen Dragon Mining louhii kultaa Orivedellä. Kaivoksen viereiset järvet ovat saastuneet pahoin kaivostoiminnan takia.

Kittilän Suurikuusikko on Euroopan suurin kultakaivos. Kaivos on kasvattanut tuotantoaan yli ympäristöluvassa arvioidun määrän ja päästänyt Seurujokeen enemmän jätevesiä, kuin lupa sallisi.

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/12/kaivosten...

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Yhtiöiden voitontavoittelu ajaa ympäristön ohitse kaivostoiminnassakin. Viranomaiset Suomessa tietoisesti salaavat ympäristöhaitat/vaarat. Vaikutukset kaivoksista ulottuvat suorien paikallisten muutosten lisäksi laajalle alueelle louhosten tai kaivosten ympäristöön jätevesi- ja ilmansaatepäästöjen leviämisen kautta.

Talvivaaran sekä monen muun kaivoksen toimintojen ympäristöhaitat ovat osoitus vaikutuksista, jollaisia kaivannaisteollisuudella on kaikkialla.

Espanjassa selvitettiin maan eri kaivosten lähialueilla ja kauempanakin toiminnan vaikutuspiirissä elävien ihmisten riskiä sairastua ja menehtyä erilaisiin syöpäsairauksiin.
"Ja ikävä kyllä yhteys löytyi ainakin kymmenen eri syöpäsairauden aiheuttaman lisääntyneen ennenaikaisen kuoleman riskin ja kaivostoiminnan välillä".

https://tiedebasaari.com/tag/kaivostoiminnan-ympar...

Kittilän kaivoksen ympäristöluvan on myöntänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirasto.
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/17/ylivuotoj...

Sami Koivula:
”Näin niinku jälkikäteen sitä miettii ni kyllä toiminnanharjoittajat ja heidän käyttämät konsultit toimittivat väärää tietoa, et oli virheellisesti arvioitu näitä päästöjä, - - - ja sen takia on jouduttu jälkikäteen lisäämään näitä raja-arvoja näihin lupiin.”

MOT:
”Kuinka paljon te ylipäätään olette toiminnanharjoittajan antamien tietojen varassa?”

Sami Koivula:
”No lähtökohta on että aluehallintovirastona, valtion lupaviranomaisena meillä ei ole mitään omaa laboratorioorganisaatiota, me ei voida mennä ottamaan näytteitä, me ei tehdä kairaustoimintaa, eli lähtökohta koko Suomen lupajärjestelmässä on että toiminnanharjoittajalla on velvollisuus toimittaa luotettavat päästö- ja vaikutusarviot joiden pohjalta lupa ratkastaan.”

Täytyy sanoa, että edellä mainittu Sami Koivula luottaa viranomaisten tietoihin asioissa.
Sama mies omassa 6tapauksessamme tehtiin törkeä ympäristörikos pihapiirissäämme lupa ehtojen vastaisesti. Alue on tuhottu kuin sota tanner ja lain pakollinen maisemonti tekemättä sama Koivula antoi lausunnon tapauksestamme paikalla käyneenä:

Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virkamies on käynyt paikalla ja nähnyt tapahtuneen tuhon, ja hän on kirjoittanut perättömät asiakirjat puoltamaan louhostoimintaa. Monttu on lupaehtojen vastaisesti louhittu jo 80-luvulla ja vesi on vallannut montun vuonna -91, mutta kyseinen virkamies kirjasi vuonna 2000, että montun kohdalta pitäisi kasata maamassat, kun aletaan louhimaan, ja sitä ennen monttuun ei saa päästää vettä. Monttua ei siis virkamiehen mukaan ole olemassa.

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/ilmakuva.html

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen virkamies kirjoitti vuonna 2000 asiakirjoihin, että louhostoiminnan yhteydessä öljyjä ei saa missään tilanteessa päästää maaperään. Virkamies tietoisesti salasi jo tapahtuneen rikoksen.
http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/tynnyri.html

http://www.kotinet.com/veikko.tenkula/maisema.html

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset