selavii Luomu Seppo kannattaa kaikkea hyvää

Kupla vääristää oman maailman,...

joten siitä kannattaa pyrkiä ulos vuoropuhelulla ja erilaisiin ihmisiin tutustumalla. Kuplan ulkopuolella elämä on monin tavoin rikkaampaa ja ­onnellisempaa. Kokeile!

 

Eduskuntavaalien lähestyminen sekä maahanmuuttoasenteita kartoittaneet mielipidekyselyt ovat saaneet lähes kaikki puolueet hätääntymään. Kriittistä maahanmuuttokeskustelua vaativat nyt kilvan poliitikot vasemmalta oikealle. Ne samat poliitikot, joille kuuluu kunnia jo kaksikymmentä vuotta jatkuneesta maahanmuuton ja maahanmuuttajien kritiikittömästä ylistyksestä ja ongelmien lakaisusta maton alle.

Tälle ”uuskriittiselle” liikehdinnälle on ominaista, että kritiikki kohdistuu yksinomaan kotoutukseen. Varsinkin siihen, että kotouttamiseen ei ole käytetty riittävästi rahaa. Poliiseja ja nettipoliiseja on lisättävä, vihapuhetta suitsittava, rahaa kotoutukseen, jne... Maahanmuuton ongelmat, joiden olemassaoloa ei sentään enää kiistetä, nähdään haasteena, josta kyllä selvitään, kunhan vain resursseja lisätään. Tämä on näiden samojen politikkojen ratkaisu-  kuplaihmisten.

Sen sijaan itse maahanmuutto, etenkin humanitaarinen maahanmuutto kolmannesta maailmasta, nähdään luonnonvoiman kaltaisena ilmiönä, jonka edessä nostetaan kädet pystyyn. Siihen ei liiemmin löydy halua ratkaista.

Ministeri Orpo lupaili Oulun kaupungille tänään 1-2 miljoonaa euroa turvallisuuden parantamiseen. Mitään ei ole opittu pitkään poliittisen uran aikana. Ja rahaa löytyy aina tiettyihin tarpeisiin. Entäs huomenna ja ylihuomenna? Paikkakunta toisensa jälkeen paljastuu lasten seksuaalisen hyväksikäytön mekaksi? Oulu on vain jäävuoren huippu. Kymppimiljoonat vain vilisevät valtion kassasta.- kotouttamiseen!

Voinee kyseenalaistaa tämän lähestymistavan. Uskommeko tosiaan, että maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ongelmat olisivat ratkaistavissa suurellakaan rahalla. Jos ne olisivat ratkaistavissa, miksi niitä ei ole jo ratkaistu? Resurssit ja niiden kohdentaminenhan ovat olleet juuri niiden valtapuolueiden käsissä, jotka nyt vaativat lisäpanostuksia kotouttamiseen. Jos ongelmat olisivat ratkaistavissa, miksi yksikään Länsi-Euroopan maa ei ole ratkaissut niitä? Miksi ja miten Suomi onnistuisi siinä, missä kaikki muut ovat epäonnistuneet? 


Jo nyt bonusrahalla tuetaan pakolaisten vastaanottoa ja kotouttamisen kehittämistä kunnissa. Kunnat voivat hakea Sylvia-hankkeen bonus-rahaa KEHA-keskuksesta ajalla 1.1.–31.3.2019.  https://kotouttaminen.fi/bonusraha   

Mikä helvetin bonusraha? Voisiko valtio jakaa kunnille vaikka "tasa-arvon" nimissä bonusrahaa jos ottaisivat vastaan kodittomia, työttömiä, vammaisia, lesboja, kristittyjä, persuja, köyhiä tai vaikkapa pelkän peruskoulutuksen saaneita. Alpakoista, pelleistä ja keppihevosista puhumattakkaan.

Toisaaltaan monikulttuurisuuden haittoja voidaan hillitä tai ainakin peitellä suurilla rahallisilla satsauksilla. Tosin tällaiset toimenpiteet tyypillisesti johtavat vähemmistöihin kuuluvien suosimiseen enemmistöön kuuluvien kustannuksella ja siten lisäävät epäoikeudenmukaisuutta ja katkeruutta sekä myrkyttävät väestöryhmien suhteita. Esimerkkinä voidaan mainita vaikka Helsingin kaupunki joka majoittaa maahanmuuttajia kovan rahan luksusasuntoihin, jotta maahanmuuttajat eivät kasautuisi lähiöihin. Vaikka ghettoutumisongelma on todellinen, tapa, jolla sitä yritetään ratkaista, on monista syistä käsittämätön. Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima. Se on poliittinen valinta.

Suomen tulee luopua nykyisestä, muualta Länsi-Euroopasta ja varsinkin Ruotsista kopioidusta monikultturistisesta valtioideologiasta, erilaisuuden ihannoimisesta ja itsetarkoituksellisesta ylläpidosta. Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että julkinen valta turvaa kaikille yhtäläisen vapauden ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhdy vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi.  Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.

Hyyssäämisestä luopuminen merkitsee myös sitä, että lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti. Tasa-arvoisen kotouttamisen tulisi aktiivisin toimin ehkäistä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.

Keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opiskeluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Maahanmuuttajaryhmien yulee sopeutua suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.

Suurin osa turvapaikanhakijoista on liikkeellä taloudellisista syistä tai lähtömaan yleisten olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi Somaliasta saapuvista turvapaikanhakijoista saa vuosittain turvapaikan vain mitätön murto-osa, mutta oleskelulupa ns. toissijaisen suojelun nojalla myönnetään joko heti tai valitusprosessin jälkeen suurimmalle osalle.

Tämän kaltainen siirtolaisuus tulee Suomelle suunnattoman kalliiksi, aiheuttaa ghettoutumisen kaltaisia ongelmia ja luo yhteiskunnallisia jännitteitä sekä syö viranomaisten resursseja. Vähentämällä Suomen houkuttelevuutta sosiaalisten siirtolaisten näkökulmasta myös ongelmat vähenevät. Kansalaisaloite seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkoittamisesta on askel oikeaan suuntaan. https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3605

Viime aikaiset uutisoinnit osoittavat, että vakavaan rikokseen tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava maasta riippumatta siitä, millaiset olosuhteet alkuperämaassa vallitsevat. Osoittamalla piittaamattomuutta Suomen lakeja ja suomalaisia kohtaan maahanmuuttajan on katsottava luopuneen vapaaehtoisesti niistä oikeuksista ja eduista, jotka Suomi on hänelle tarjonnut. Mikäli humanitaarisista syistä oleskeluluvan saaneen todetaan vierailevan lähtömaassaan esimerkiksi lomailemassa tai sotimassa, tai jos hän lähettää sinne lapsiaan "kulttuuria oppimaan", on todettava, että hän ei tosiasiallisesti ole suojelun tarpeessa, ja hänen oleskelulupansa on peruutettava.

Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset. Suomella ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia maailmanlaajuisena sosiaalivirastona. 

Suomen on oltava avoin sellaiselle maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset. Tavalliset maahanmuuttajat arvostavat samoja asioita kuin tavalliset suomalaisetkin: kohtuullisia veroja, hyvää koulutusjärjestelmää, yhteiskuntarauhaa, turvallisuutta. 

Jos jaksoit lukea tänne asti niin onnittelen. Olet ilmeisen kiinnostunut parantamaan maahanmuuttopolitiikkaa monilta osin. Nyt saa rääppiä ja oikaista epäkohtia, joita kirjoitus mahdollisesti sisältää. Kerron myöhemmin yhden salaisuuden jos siihen on tarvetta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (17 kommenttia)

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Maahanmuuttoon liittyvät teesini:

I Työperäiset maahanmuuttajat tulisi päästää maahan tarveharkinnan jälkeen.

II Pakolaiset:

1. Kiintiöpakolaisten vastaanoton tulee käyttää ns. pehmeitä metodeja. Suomen valtio on ottanut heistä vastuun, joka on valtion kannettava.

2. Suomeen omin voimin tulleisiin henkilöihin, jotka väittävät olevansa pakolaisia on sovellettava, samaa käytäntöä kuin muihin maahan tunkeutuviin kunnes heidät on todettu pakolaisiksi.

3. Suomessa asuviin ulkomaalaisiin on pystyttävä soveltamaan aina maasta karkotusta heti ensimmäisen rikoksen tapahduttua.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

1. Työperäiset maahanmuuttajat tulisi mielestäni päästää maahan ilman mitään tarvehanrkintaa. Mikäli maahanmuuttaja on kykenevä osoittamaan työpaikan, jonka perusteella hakee oikeutusta, niin eikö se ole sillä selvä. Tietenkin jotkin viranomais- ja vastaavat lainsäädännölliset rajoitteet tulee huomioida, kuten laissa määritellään.

Kiintiöpakolaisten osalta järjestelmä on "hanskassa". Mikäli kuitenkin kiintiömäärää nostetaan, niin sen tulee perustua vastaanotto resursseihin leikkaamatta muusta valtion budjetoimasta. Kiintiöpakolaisten vastaanoton tulisi olla myös valikoivaa, eli leireiltä haettaisiin "kriteerit" täyttäviä pakolaisia, joka toisaaltaan voi kuullostaa inhimillisesti vastenmieliseltä ja jopa syrjivältä, mutta johonkin on pakko laittaa raja.

"Suomeen omin voimin tulleisiin henkilöihin, jotka väittävät olevansa pakolaisia on sovellettava, samaa käytäntöä kuin muihin maahan tunkeutuviin kunnes heidät on todettu pakolaisiksi". Samaistun, mutta tarkentaisin sen verran, että (todettu pakolaisstatuksen täyttäviin kriteereihin).

3. Rikoksissa tulisi aina noudattaa samaa käytäntöä rangaistavuudessa riippumatta henkilön taustoista, mikäli kyseessä on suomen kansalainen. Toki eri asteita tulisikin olla käytettävissä näissä ei kansalaisuuden saaneiden kohdalla. Rikoslain uudistaminen olisi järkyttävän suuri projekti, mikäli tämän tarkemmin alettaisiin lakia uudistamaan.

Kiitos Pertsa!

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen

Näin, kun tehtäis yksinkertaiset, rehdit säännöt ja niitä myös noudetettais, kaikki ne hyväksyis ja itkut olis turhia.

Nyt kun systeemi on rakennettu valheelle ja piillotellaan asioita ja toisia vedellään leimakirveillä, tästä ei tule muuta kuin helvetimoinen tappelu.
Orpo, Sipilä. Soini te olette suuria kusipäitä olette hajoittaneet suomen kansan.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Valtakunnan politiikka on on ollut ja näköjään tulee olemaankin kaikkea muuta, kuin yhteistä hyvää. Ilmeisesti kaikki on jo liian hyvin?

En silti itse lähtisi syyttämään vain nykyistä hallitusta, sillä ilmiö on huomattavasti vanhempi. Suomen 72. hallitus, eli Jyrki Kataisen hallituksen aikaan hallitukseen kuuluivat kokoomuksen lisäksi SDP, vihreät, Suomen ruotsalainen kansanpuolue ja kristillisdemokraatit sekä huhtikuuhun 2014 saakka vasemmistoliitto. Tuolta ajalta juontaa juuret.

Jos jotain pitää muistella, niin Yksi maailman suurimmista kaupallisista konsulttiyhtiöistä, yhdysvaltalainen McKinsey & Company värvättiin avustamaan hallitusohjelman laatimisessa. Nyt 2019 korjataan satoa.

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen Vastaus kommenttiin #4

Joskus rupee keittämään kesken kaiken.

Nyt heillä olisi tuhannen taalan paikka alkaa korjaamaan tilannetta mutta minä epäilen suuresti.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #5

Erittäin mielenkiintoinen kevät edessä. Tykkään itse kovasti, kun puolueet joutuvat ahtaalle jääräpäisine ja usen niin "vanhoillisine" teeseineen. Ikään kuin puolueet tulisivat aina 5 vuotta jäljessä äänestäjiä. Paitsi tietysti demarit. SDP:n kannattajathan on keski-iältään jotain 63v. tai enemmän, eli puolue tulee 24 vuotta perässä. Hmm...?

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen Vastaus kommenttiin #6

Demareista puheen ollen niillä on tämmöinen pilapiirros, mulle ei aukea sen sanoma
https://demokraatti.fi/ville-ranta-miesten-rinki

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen Vastaus kommenttiin #7

Eikö?

Ville Ranta ja Nuoret Kotkat tuossa vissiin muistelevat joka vuotista kesäleiriään. Itsekkin pienenä poikana olin parilla Nuorten Kotkien kesäleirillä. (demari tausta).

2019 Kotkapäivät järjestetään Hämeessä 18.-19. toukokuuta teemalla ”prinssit ja prinsessat”

Osallistumismaksu: 100€
Os.maksu sisältää matkat, ohjelman, ruokailut la lounaasta su lounaaseen ja ryhmämajoituksen
Alle 4-vuotiaat ovat maksuttomia

(en nyt uskalla sen tarkemmin kysyä, mutta ihmettelen mitä tarkoittaa alle 4-vuotiaat ovat maksuttomia) ??? Oisko kyseessä ihan vahinko ?

http://nuoretkotkat.fi/kotkapaivat2019/

Käyttäjän JaakkoAalto1 kuva
Jaakko Aalto Vastaus kommenttiin #7

#7:
Sanomahan on selkeä, piirtäjä kertoo olevansa typerä ja näyttää, että hän ei osaa piirtää. Minulle puolestani ei aukea, miksi joku lehti suostuu ottamaan tuollaisen harjoitelman sivuilleen ja mahdollisesti jopa maksaa siitä.

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner Vastaus kommenttiin #4

Minä näen nämä asiat pitkälti naisten näkökulmasta ja olen vihainen sekä Suomen että koko Euroopan päättäjille sekä myös medialle. Miksi sopeutumista länsimaiseen yhteiskuntaan ei tapahdu? Koska sitä ei olla tosiasiassa aktiivisesti vaadittukaan.

Nyt suomalaiset tytöt ja naiset kärsivät raiskauksista mutta jotkut maahantulijat ovat myös tappaneet julmasti tytön ja naisen Porissa.

Maahanmuuttaneiden omat tytöt ja naiset kärsivät myös, heidän tilanteensa on vieläpä paljon huonompi kuin kantasuomalaisten. Jotkut musliminaiset ovat kertoneet tilanteestaan mutta päättäjät ja media ovat kääntäneet heille selkänsä. Apua ei ole herunnut. Ne kulttuurin osat, jotka ei sovi länsimaiseen yhteiskuntaan, on jätettävä kun muuttaa tänne. Tämä koskee varsinkin naisten asemaa ja uuden kulttuurin ja kielen omaksumista. Ja tähän pitäisi velvooittaa kokonaisia yhteisöjä.

Kouluissa muslimi-isät eivät välttämättä kättele naisopettajia, jolloin he siirtävät naishalveksuntansa eteenpäin omille lapsilleen. Muslimimiehet käyvät ainakin joissakin kouluissa vahtimassa yhteisön tyttöjä ja komentelemassa heitä tiukasti - opettajat eivät voi tehdä mitään, rasismin leiman pelossa.

Ja mitä tulee turvapaikanhakijoihin, oli virhe päästää Suomeen yli 30 000 nuorta miestä. Turvapaikkahärdelli pitäisi jotenkin pysäyttää ja ottaa pakolaisina lähinnä apua eniten tarvitsevia.. Kaikkein tehokkainta olisi auttaa paikan päällä, vaikkapa antamalla perusopetusta ja jopa ammattikoulutusta pakolaisleireillä. Tämä on asiantuntijoiden mukaan mahdollista. Näin useammat saisi avun ja apu olisi vaikuttavaa. Nykyinen sekava tilanne tuovat kriisimaiden ongelmat tänne.

Olen äänestänyt Kokoomusta koko ikäni, en enää tiedä mitä pitäisi tehdä? Perusuomalaisia en voi äänestää koska siellä on myös paljon rasisteja ja Putinin hännystelijöitä. Venäjä on nyt tyytväinen kun Eurooppa on sekaisin turvapaikanhakijoiden vuoksi. Osin Euroopan poliitikot voivat syyttää itseään, ovat olleet täysin pihalla ja hampaattomia

Käyttäjän kostiainenpertti kuva
Pertti Kostiainen Vastaus kommenttiin #15

Mieti pitkään ja hartaasti mitkä asiat ovat sinulle tärkeimmät, äänestä sen mukaan tai sitten jätä äänestämättä.

Päätä itse ei kenenkään muun tahdon tai puheiden mukaan.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Kokoomuksen, keskustan, demareiden ja vihreiden puoluekoneistot yrittävät nyt vimmaisesti ratkaista ongelman, joka räjähti niiden käsiin Oulussa ja Helsingissä ilmi tulleista lukuisista tyttöjen raiskauksista. Puolueet saavat varautua seuraavat kuukaudet viikoittaisiin uusiin tapauksiin. Pimittäminen ei ole enää mahdollista sillä sosiaalinen media vyöryy perinteisen ja politisoituneen median yli. Uusia tapauksia paljastuu ympäri Suomen isoista pieniin paikkakuntiin.

Kevään eduskuntavaalien agendalle yritettiin nostaa ennen kaikkea ilmastonmuutos, koulutus ja terveydenhuolto, mutta nyt kakkaa satoi tuulettimeen. Puheenvuorossakin poimittiin vieläpä autovero yhdeksi pääteemaksi. Eläkeläisille luvattiin Antti Rinteen satanen ja uusimpana pelkokertoimena etelämantereen jää sulaa tällä hetkellä kuusi kertaa nopeammin kuin 40 vuotta sitten. Meren rannalla asuvat ökyrikkaat hukkuvat. Kääk!

Puolueiden on oltava todella nopeita, jos ne aikovat kääntää vallitsevaa mielipideilmastoa saati oikeaa ilmastoa ennen huhtikuun vaaleja. Perussuomalaiset on pitänyt maahanmuuttoa ja siihen liittyviä uhkakuvia esillä jo vuosikausia, joten puolueen sanoma on raiskaustapausten jälkeen äänestäjäkunnan keskuudessa pitkäjänteisyydessään uskottavaa. Täysin valmistautumattoimina ja tumput suorina seisovien mamutus puolueiden mijoonilla euroilla haaskattavaan politiikkaan kansa ei juuri nyt usko, että tilanne olisi jotenkin velkaeuroilla taas korjattavissa. Ei. Suuret puolueet jäivät nyt kiinni sinisilmäisyydestä ja siinä sivussa myös apu puolueet vas sekä rkp.

Kansa janoaa nyt toimia, ei pelkkää puhetta. Suurista puolueista takinkääntö – tai ainakin linjausten muokkaus lienee tuskallisinta demareille ja vihreille. Tai mikäli rehellisiä ollaan, niin eihän nämäkään puolueet mitään tuskaile, vaan heidän äänestäjänsä. So what! Lipponen ärähtäisi ja Pentti Linkola laittaisi klapin uuniin.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Itseasiassa kansa ei janoa toimia.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

No mitä kansa janoaa, ellei toimia?

Käyttäjän AOBrusi kuva
Antti Brusi

Näinpä kevättä ja vaaleja odotellessa. Mari Rantasen sanoin. Tällä hetkellä tiettyjen piirien hiljaisuus on korvia huumaavaa.

Sen verran kantaa noihin vaalikuvioihin. Kokoomuksen käyttäytymisestä tulee jännää seurattavaa. Julkisesti puolue liputtaa äänestysaktiivisuuden puolesta. Ei ole salaisuus, että alhainen äänestysprosentti on sen etu.

Mikäli nukkuvat heräävät vaalitulos on enemmän kuin mielenkiintoinen.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

Aivan varmasti moni nukkuva herää ja on herännytkin. Erittäin mielenkiintoinen vaalikevät tulossa.

Käyttäjän selavii kuva
Seppo Lavikainen

http://vaalimanifesti.fi/index.html

Eduskuntavaalien lähestyminen sekä maahanmuuttoasenteita kartoittaneet mielipidekyselyt ovat saaneet lähes kaikki puolueet hätääntymään. Kriittistä maahanmuuttokeskustelua vaativat nyt kilvan poliitikot vasemmalta oikealle. Ne samat poliitikot, joille kuuluu kunnia jo kaksikymmentä vuotta jatkuneesta maahanmuuton ja maahanmuuttajien kritiikittömästä ylistyksestä ja ongelmien lakaisusta maton alle.
Tälle ”uuskriittiselle” liikehdinnälle on ominaista, että kritiikki kohdistuu yksinomaan kotoutukseen. Varsinkin siihen, että kotouttamiseen ei ole käytetty riittävästi rahaa ja valtion suuri laina ajan myötä vain kasvaa. Maahanmuuton ongelmat, joiden olemassaoloa ei sentään enää kiistetä, nähdään haasteena, josta kyllä selvitään, kunhan vain resursseja lisätään.

Sen sijaan itse maahanmuutto, etenkin humanitaarinen maahanmuutto kolmannesta maailmasta, nähdään luonnonvoiman kaltaisena ilmiönä, jonka edessä nostetaan kädet pystyyn.

Me allekirjoittaneet perussuomalaiset ehdokkaat vuoden 2011 eduskuntavaaleissa haluamme kyseenalaistaa tämän lähestymistavan. Me emme usko, että maahanmuuton ja monikulttuurisuuden ongelmat olisivat ratkaistavissa suurellakaan rahalla. Jos ne olisivat ratkaistavissa, miksi niitä ei ole jo ratkaistu? Resurssit ja niiden kohdentaminenhan ovat juuri niiden valtapuolueiden käsissä, jotka nyt vaativat lisäpanostuksia kotouttamiseen. Jos ongelmat olisivat ratkaistavissa, miksi yksikään Länsi-Euroopan maa ei ole ratkaissut niitä? Miksi ja miten Suomi onnistuisi siinä, missä kaikki muut ovat epäonnistuneet?

Toisaalta katsomme, että vaikka monikulttuurisuuden haittoja voidaankin hillitä tai ainakin peitellä suurilla rahallisilla satsauksilla, tällaiset toimenpiteet tyypillisesti johtavat vähemmistöihin kuuluvien suosimiseen enemmistöön kuuluvien kustannuksella ja siten lisäävät epäoikeudenmukaisuutta ja katkeruutta sekä myrkyttävät väestöryhmien suhteita. Esimerkkinä voidaan mainita se, että Helsingin kaupunki majoittaa työttömiä maahanmuuttajia kovan rahan luksusasuntoihin, jotta maahanmuuttajat eivät kasautuisi lähiöihin. Vaikka ghettoutumisongelma on todellinen, tapa, jolla sitä yritetään ratkaista, on muista syistä sietämätön.

Huono maahanmuutto ei ole luonnonvoima. Se on poliittinen valinta.

Irtisanoutuminen monikultturismista
Suomen tulee luopua nykyisestä, muualta Länsi-Euroopasta ja varsinkin Ruotsista kopioidusta monikultturistisesta valtioideologiasta, erilaisuuden ihannoimisesta ja itsetarkoituksellisesta ylläpidosta.

Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että julkinen valta turvaa kaikille yhtäläisen vapauden ylläpitää omaa kulttuuriaan, kieltään, identiteettiään ja uskonnollista vakaumustaan, mutta ei ryhdy vähemmistöidentiteettien rahoittajaksi. Maahanmuuttajien uskonnollisten ja kulttuurillisten erityistarpeiden tyydyttäminen ei mielestämme kuulu veronmaksajien rahoittaman Suomen valtion ydintoimintoihin.

Monikultturismista luopuminen merkitsee myös sitä, että maahanmuuttajien yksilöllisten oikeuksien loukkauksia ei katsella läpi sormien "yhteisöllisten oikeuksien" varjolla. Lasten, niin tyttöjen kuin poikien, sukuelinten rituaalisilpomiset on kriminalisoitava yksiselitteisesti, ja niistä on säädettävä riittävän ankarat seuraamukset. Yhteiskunnan on aktiivisin toimin ehkäistävä maahanmuuttajanaisten jäämistä kotiin ja kielenopetuksen sekä muiden tehokkaiden kotoutustoimien ulkopuolelle. Järjestettyjä ja pakkoavioliittoja sekä tosiasiallista moniavioisuutta vastaan on taisteltava päättäväisesti. Uskonnonvapaus ja oikeus uskonnosta luopumiseen on turvattava myös vähemmistöryhmien jäsenille.

Uusien vähemmistökielten opetuksesta julkisin varoin peruskouluissa tulee luopua. Vastaavasti keskeiselle sijalle kotouttamisessa tulee nostaa kaikkia maahanmuuttajia koskeva suomen kielen opetus. Opetukselle on asetettava selkeät oppimistavoitteet. Toimeentulotuki on sidottava kielen opiskeluun ja asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamiseen.

Edelleen monikultturismista luopuminen tarkoittaa sitä, että eri maahanmuuttajaryhmät sopeutuvat suomalaisiin viranomaiskäytäntöihin eikä päinvastoin. Terveydenhoitohenkilökunnan, poliisin ja muiden toimijoiden muutenkin niukkoja ajallisia ja rahallisia resursseja ei pidä haaskata erilaisiin kulttuurisensitiivisyys- ja toiseudenkohtaamiskoulutuksiin.

Suomen tulee olla tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa noudatetaan mahdollisuuksien tasa-arvoa, ei lopputuloksen tasa-arvoa. Tasa-arvoa ei ole se, että kaikki tulevat maaliin yhtä aikaa, vaan se, että kaikki saavat lähteä liikkeelle samalta viivalta ja yhtä aikaa. Minkäänlaisia etnisiin kiintiöihin tai positiiviseen syrjintään perustuvia käytäntöjä ei pidä sallia esimerkiksi julkisessa rekrytoinnissa. Vastaavasti vähemmistöjen edustajille ei tule uskonnollis-kulttuurisin perustein myöntää erivapauksia työtehtävien hoidossa. Esimerkkinä voidaan mainita muslimilääkärit ja -hoitajat, jotka kieltäytyvät hoitamasta vastakkaista sukupuolta olevia potilaita.

Turvapaikanhakijat
Äärimmäisen pieni osa Suomeen saapuvista turvapaikanhakijoista saa turvapaikan, mikä johtuu siitä, että äärimmäisen pieni osa turvapaikanhakijoista on kansainvälisten sopimusten tarkoittamia pakolaisia, joiden suojeluun Suomi on sitoutunut. Suurin osa turvapaikanhakijoista on liikkeellä taloudellisista syistä tai lähtömaan yleisten olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi Somaliasta saapuvista turvapaikanhakijoista saa vuosittain turvapaikan vain mitätön murto-osa, mutta oleskelulupa ns. toissijaisen suojelun nojalla myönnetään joko heti tai valitusprosessin jälkeen suurimmalle osalle.

Sosiaalinen siirtolaisuus tulee Suomelle suunnattoman kalliiksi, aiheuttaa ghettoutumisen kaltaisia ongelmia ja luo yhteiskunnallisia jännitteitä sekä syö viranomaisten resursseja. Tämän vuoksi sosiaalista siirtolaisuutta on vähennettävä ennen kaikkea vähentämällä Suomen houkuttelevuutta sosiaalisten siirtolaisten näkökulmasta. Tulemme kansanedustajina ajamaan esim. seuraavia toimenpiteitä:

Suomi ottaa käyttöön pikakäännytyksen, jossa ilmeisen perusteeton (kuten toisen EU-maan kansalaisen tekemä) turvapaikkahakemus käsitellään ja hylätään 24 tunnin aikana ja käännytys pannaan toimeen välittömästi. Nykyisen hallituksen toimenpiteet Romanian kansalaisten tekemien hakemusten suhteen ovat täysin kosmeettisia.

Suomi lopettaa rahallisen toimeentulotuen maksamisen vastaanottokeskuksissa asuville turvapaikanhakijoille. Nykyhallituksen toimeentulotukeen tekemät leikkaukset ovat kosmeettisia, koska Suomen maksamat tuet ovat edelleen koko EU:n suurimpia. Turvapaikanhakijoille tulisi kustantaa ruoka, asuminen ja välttämättömät terveydenhoito- sekä vaatetuskulut mutta ei muuta.

Kaikista kielteisistä turvapaikkapäätöksistä valitetaan, minkä vuoksi valitusprosessia on yksinkertaistettava ja lyhennettävä. Sellaiset inhimilliset siteet, jotka ovat syntyneet vasta haku- tai valitusprosessin aikana, eivät voi olla peruste oleskeluluvan myöntämiselle tai kielteisen päätöksen kumoamiselle.

Kaikki ns. Dublin-tapaukset on palautettava siihen EU-maahan, johon he ovat ensimmäiseksi saapuneet. Euroopan unionin tasolla on ajettava sellaista mallia, että Dublin-tapausten käännyttämisestä aiheutuneet kulut voidaan periä siltä jäsenmaalta, johon turvapaikanhakijaon ensimmäiseksi saapunut. Tämä kannustaisi lähinnä Kreikkaa, Italiaa ja Espanjaa tehostamaan ulkorajojen valvontaa ja toisaalta luopumaan nykyisestä roolistaan läpikulkumaina.

Kiintiöpakolaiset
Nähdäksemme kiintiöpakolaisjärjestelmä ei ole yhtä ongelmallinen kuin ns. spontaanit turvapaikanhakijat, koska se antaa Suomelle mahdollisuuden hallita muuttovirtaa. On kuitenkin muistettava, että vain muutamalla maailman maalla on käytössä pakolaiskiintiö, eikä mikään kansainvälinen sopimus velvoita Suomea sellaiseen.

Kiintiöpakolaisten määrä on sopeutettava yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Jos julkisia menoja ja palveluita leikataan, myös pakolaiskiintiötä on leikattava. Tulijoiksi pitää ensisijaisesti valita sellaisten kansallisten ja uskonnollisten ryhmien jäseniä, joiden sopeutumis- ja kotoutumisennuste on kokemusperäisesti hyvä.

Ghettoutuminen pysäytettävä alkuunsa
Suomi seuraa ghettoutumiskehityksessä muun Euroopan esimerkkiä. Humanitaariset maahanmuuttajat hakeutuvat oleskeluluvan saatuaan kaupunkien lähiöihin. Näin syntyy vähemmistöjen enklaaveja, joiden sisällä elävillä ihmisillä ei ole kontaktipintaa normaalin yhteiskunnan kanssa eikä tarvetta tai edellytyksiä oppia kunnolla suomea. Jatkuva mekkalointi Euroopan kaupunkien maahanmuuttajalähiöissä kertoo, mikä Suomea nykymenolla odottaa.

Ei ole mitään järkevää syytä asuttaa työttömiä maahanmuuttajia verovaroilla kaupunkeihin, joissa asumisen hinta on kaikkein korkein. Maahanmuuttajien suosiminen asuntojonoissa on omiaan myrkyttämään kantaväestöön kuuluvien asenteita, minkä lisäksi maahanmuuttajille jaetut asunnot ovat pois niiltä pienituloisilta, joille olisi työn kannalta tärkeää asua paikkakunnalla, mutta joilla ei ole varaa yksityisen sektorin vuokriin.

Katsomme, että kuntia on kiellettävä hyväksymästä asuntojonoihinsa sellaisia maahanmuuttajia, joiden asumisen tosiasiallinen maksaja on valtio tai kunta itse. Humanitaariselle maahanmuuttajalle tulee osoittaa asunto sieltä, mistä asuntoja on edullisesti saatavilla. Hän on vapaa muuttamaan uuteen osoitteeseen heti, kun hän pystyy itse vastaamaan asumismenoistaan.

Kotoutus uusille urille
Hallitsemattoman maahanmuuton kannattajat vetoavat usein siihen, että Suomi onnistui sijoittamaan myös talvisodan alla evakkoon lähteneet lähes puoli miljoonaa karjalaista. Lisäksi muistutetaan, että Yhdysvallat on hyvä esimerkki onnistuneesta monikulttuurisesta yhteiskunnasta.

Kannatamme lämpimästi sitä, että Suomi luopuu nykyisestä, vastikkeettomiin tulonsiirtoihin perustuvasta ja passivoivasta kotouttamispolitiikastaan ja ottaa oppia sekä Yhdysvaltain käytännöistä että karjalaisevakkojen asuttamisesta.

Maahanmuuttajalle maksettavalle toimeentulotuelle tulee Yhdysvaltain tapaan asettaa takaraja, esim. yksi vuosi. Harkittavaksi voidaan myös ottaa toimeentulotuen korvaaminen valtion myöntämällä tai takaamalla matalakorkoisella tahi korottomalla kotoutumislainalla, jonka maahanmuuttaja joutuu tietyn ajan puitteissa maksamaan takaisin. Tällä tavoin autettiin alkuun myös karjalaisevakot.

Suomalaiset veronmaksajat rahoittavat asiointitulkkausta henkilöille, jotka ovat asuneet maassa vuosikausia. Tällainen loputon vastaantuleminen ei kannusta kielen opiskeluun. Katsomme, että välttämättömissä kotouttamiseen liittyvissä toimenpiteissä valtion tulee kustantaa tulkkaukset korkeintaan ensimmäisten kolmen vuoden ajalta siitä päivästä lukien, kun oleskelulupa on myönnetty. Tämän jälkeen kustannukset, jos tulkkauksia järjestetään, maksaa aina se taho, joka tulkkausta tarvitsee.

Perheiden yhdistäminen hallintaan
Perheenyhdistämismekanismista on tullut tärkein sosiaalisen siirtolaisuuden kanava, ja järjestelmää on sen törkeän hyväksikäytön lopettamiseksi kiristettävä tuntuvasti.

Laki asettaa perheenyhdistämistä hakevalle, Suomessa asuvalle maahanmuuttajalle toimeentulovaatimuksen. Tämä vaatimus ei kuitenkaan ulotu niihin, jotka ovat saaneet oleskeluluvan humanitaaristen syiden nojalla. Tämän johdosta esimerkiksi kaikilla Suomesta oleskeluluvan saaneilla somaleilla, irakilaisilla ja afgaaneilla on oikeus perheenyhdistämiseen, vaikka he olisivat kokonaan tulonsiirtojen varassa.

Katsomme, että vaatimus itsenäisestä toimeentulosta ja kyvystä huolehtia taloudellisesti myös Suomeen kutsuttavasta perheenjäsenestä ulotetaan kaikkiin maahanmuuttajiin, pois lukien ne, jotka ovat kansainvälisten sopimusten tarkoittamia pakolaisia. Tanskan mallin mukaisesti voidaan edellyttää esimerkiksi, että perheen yhdistämistä hakeva henkilö ei saa olla nauttinut toimeentulotukea viimeisten kahden vuoden aikana.

Oleskeluluvan edellytysten päättyminen
Vakavaan rikokseen tai toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava maasta riippumatta siitä, millaiset olosuhteet alkuperämaassa vallitsevat. Osoittamalla piittaamattomuutta Suomen lakeja ja suomalaisia kohtaan maahanmuuttajan on katsottava luopuneen vapaaehtoisesti niistä oikeuksista ja eduista, jotka Suomi on hänelle tarjonnut.

Mikäli humanitaarisista syistä oleskeluluvan saaneen todetaan vierailevan lähtömaassaan esimerkiksi lomailemassa tai sotimassa, tai jos hän lähettää sinne lapsiaan "kulttuuria oppimaan", on todettava, että hän ei tosiasiallisesti ole suojelun tarpeessa, ja hänen oleskelulupansa on peruutettava.

Nähdäksemme oleskelulupa on peruutettava myös, jos käy myöhemmin ilmi, että se on myönnetty valheellisten henkilöön, lähtömaahan tai olosuhteisiin liittyvien tietojen nojalla. Toisin kuin nykyään, viranomaisille valehtelun tulee johtaa seurauksiin.

Edelleen katsomme, että oleskelulupa on peruutettava, mikäli sen saaneen henkilön on todettu järjestävän laitonta maahanmuuttoa Suomeen tai EU:n alueelle tai jos hän on lähettänyt Suomesta varoja jollekin kotimaassaan käytävän aseellisen konfliktin osapuolelle tai terroristijärjestölle.

Kansalaisuus on palkinto
Mielestämme kansalaisuuden tulee olla palkinto ja tunnustus jo tapahtuneesta integroitumisesta. Sen ei pidä olla etukäteislahja, jolla maahanmuuttajaa maanitellaan kotoutumaan. Pelkkä Suomessa vietetty aika ei voi olla peruste kansalaisuuden myöntämiselle, ei edes humanitaaristen maahanmuuttajien kohdalla. Varsinkaan kielitaitovaatimuksia ei pidä höllentää, kuten valmisteilla olevassa uudessa kansalaisuuslaissa tehdään.

Katsomme, että Suomen tulisi ottaa käyttöön ns. ehdollinen kansalaisuus. Se voitaisiin myöntää esim. viiden vuoden maassaolon jälkeen muiden ehtojen (kielitaito, ei huomattavaa riippuvuutta tulonsiirroista, ei merkittävää rikoshistoriaa) täyttyessä. Ehdollinen kansalaisuus sisältäisi täydet kansalaisoikeudet, mutta se voitaisiin peruuttaa, jos kansalaisuuden myöntämisen edellytykset lakkaisivat. Kansalaisuuden ehdollinen kausi voisi kestää esim. kymmenen vuotta.

Maahanmuuton kustannukset selvitettävä
Istuvan hallituksen maahanmuuttoministeri on kieltäytynyt teettämästä selvitystä maahanmuuton kustannuksista. Katsomme, että sitten, kun maahanmuutto-ongelman paisuminen on tiukentuneen lainsäädännön ja käytännön avulla saatu pysähtymään, on aika katsoa taaksepäin. Ehdotamme riippumattoman "totuuskomission" luomista selvittämään, mitä humanitaarinen maahanmuutto on tosiasiallisesti tullut maksamaan suomalaisille viimeisten 20 vuoden aikana.

”Totuuskomission” tehtävänä on selvittää myös maahanmuuttoasioista vastaavien virkamiesten ja poliitikkojen toimintaa samalta ajanjaksolta. Mikäli taustalta paljastuu taloudellisen edun tavoittelua, virka-aseman väärinkäyttöä, virkavelvollisuuksien rikkomista tahi lain kirjaimen tai hengen vastaisia kirjoittamattomia sääntöjä tai ohjeistuksia, asianosaiset henkilöt on saatettava oikeudelliseen vastuuseen.

Nykymuotoinen kehitysapu lopetettava
Nähdäksemme Suomen ei valtiona tule esiintyä globaalina, eettisenä toimijana. Suomen valtio on ensisijaisesti asiakasomistajiensa eli veroja maksavien kansalaisten edunvalvontamekanismi. Sen ydintehtäviin kuuluu suomalaisten hyvinvoinnin edellytysten turvaaminen.

Suomi siirtää vuosittain lähes tuhat miljoonaa euroa suomalaisten veronmaksajien rahaa kehitysmaihin. Summaan on vielä lisättävä EU:n ja YK:n jäsenmaksuihin sisältyvä kehitysapu. Tällaiset rahansiirrot eivät nähdäksemme kuulu valtion ydintoimintoihin, varsinkaan aikana, jolloin samainen Suomen valtio ottaa joka kuukausi tuhat miljoonaa euroa uutta velkaa, ja varsinkaan, kun nykymuotoisen kehitysavun näytöt kehitysmaiden elinolojen edistämisessä ovat parhaimmillaankin kyseenalaiset.

Katsomme, että nykymuotoinen, valtion budjetista maksettava kehitysapu on lakkautettava kokonaan.

Budjettirahoitteisen kehitysavun tilalle esitämme vapaaehtoista kehitysyhteistyömaksua. Veroilmoituksen yhteydessä kansalaisella olisi mahdollisuus suorittaa haluamansa kokoinen summa kehitysyhteistyötarkoituksiin. Esimerkiksi vuonna 2015 kerätyistä maksuista muodostuisi Suomen kehitysyhteistyöbudjetti vuodelle 2017. Tällä tavoin globaalia vastuuta kokevilla kansalaisilla säilyisi mahdollisuus tukea kehitysmaita, mutta maailmanparantaminen tapahtuisi omasta eikä jonkun muun kukkarosta.

Kehitysavun kohdentamisen tulee olla valtion, ei kansalaisjärjestöjen, vastuulla, ja avun myöntämiselle on asetettava erittäin tiukat ehdot. Minkäänlaista kulttuurirelativismia ei tule avun saajien suhteen harjoittaa. Kehitysmaiden - ja koko maailman - suurin ongelma on tällä hetkellä väestöräjähdys, joka puolestaan liittyy kiinteästi naisen alistettuun asemaan ja koulutukseen. Kehitysmaalle maksettava tuki on sidottava paitsi demokratian edistämiseen ja hyvään hallintoon myös syntyvyyden sääntelyyn ja siinä saavutettuihin tuloksiin sekä naisen aseman kohentamiseen ennen kaikkea koulutuksen ja perhelainsäädännön keinoin.

Ei maahanmuuttoa vastaan vaan paremman maahanmuuton puolesta
Emme hyväksy yksinkertaistavaa vastakkainasettelua "tiukan" ja "löysän" maahanmuuttopolitiikan välillä. Politiikan on oltava tiukkaa sellaisen maahanmuuton osalta, jonka vaikutukset suomalaiselle yhteiskunnalle ovat kielteiset. Suomella ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia maailmanlaajuisena sosiaalivirastona.

Sen sijaan katsomme, että Suomen on oltava avoin sellaiselle maahanmuutolle, jonka vaikutukset ovat neutraalit tai myönteiset. Tämä merkitsee sitä, että maahanmuuttaja, joka sopeuttaa ja elättää itse itsensä, on tervetullut.

Tavalliset maahanmuuttajat arvostavat samoja asioita kuin tavalliset suomalaisetkin: kohtuullisia veroja, hyvää koulutusjärjestelmää, yhteiskuntarauhaa, turvallisuutta. Huono maahanmuutto nakertaa pohjaa näiltä vetovoimatekijöiltä. Mitä avokätisemmin Suomi kohtelee sosiaalisia maahanmuuttajia, sitä vähemmän Suomi pystyy kilpailemaan hyvistä ja osaavista maahanmuuttajista.

allekirjoittajat:
Juho S.A. Eerola
Jussi Halla-aho
James Hirvisaari
Olli Immonen
Teemu Lahtinen
Maria Lohela
Heikki Luoto
Heta Lähteenaro
Johannes Nieminen
Vesa-Matti Saarakkala
Pasi Salonen
Riikka Slunga-Poutsalo
Freddy Van Wonterghem

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset